?

Log in

No account? Create an account
Elnur Aslanov 3

elnuraslanov


Elnur Aslanov

Elnur Aslanov`s articles, interviews and opinions blog (non-official resource)


Beynəlxalq hüququn prinsiplərinin icrasına yenidən baxılmasına ehtiyac varmı?
Elnur Aslanov 3
elnuraslanov

Son günlər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların, dövlət və hökumət başçılarının, dünyanın aparıcı siyasi təsisatlarının gündəmindəki başlıca məsələ Ukraynadakı böhranın həlli yollarının axtarışı istiqamətində çağırışlardır. Qərbin müxtəlif səviyyəli məmurlarının bəyanatlarında əsas mövzu beynəlxalq hüquq prinsiplərinin, xüsusilə dövlətin ərazi bütövlüyünün qorunmasıdır.

Bu mənada, beynəlxalq siyasətdə hazırkı prinsipin prioritet kimi qəbul edilməsi söz yox ki, alqışlanmalıdır. Bununla belə, son vaxtlar dünya ictimaiyyətinin beynəlxalq standartlara yanaşmasında ayrı-seçkiliyə yol verməsinə də rast gəlirik. Əlbəttə, gec verilmiş olsa da, bu qərar dünya ictimaiyyətinin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə sadiq qaldığını göstərir.

kv1

Milli maraqların önə çəkilməsi və qorunması prosesi bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir

kv1

Beynəlxalq hüququn və onun prinsiplərinin qorunması dünya siyasətində sabitliyin təmin olunması nöqteyi-nəzərindən çox vacibdir. Bunu nəzərə alsaq, son bəyanatların Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Ermənistan tərəfinin mövqeyinə təsiri də gözləniləndir. Çünki sərhədlərin toxunulmazlığı beynəlxalq sabitliyin qorunmasının baza prinsiplərindəndir və tərəflər arasında konstruktiv dialoqun mümkünlüyünü təmin edir.

Read more...Collapse )

Эльнур Асланов: «Лучше поздно, чем никогда…»
Elnur Aslanov 3
elnuraslanov
В последние дни повестка дня влиятельных международных организаций пестрит призывами глав государств и правительств, авторитетных международных организаций и других институтов мирового политического сообщества к поиску решения кризиса в Украине. Основной темой заявлений западных чиновников различных уровней стало обращение к международному праву, в частности к принципу территориальной целостности государства.

Безусловно, понимание приоритета данного принципа в международной политике остается только приветствовать. Даже если крайне часто волей-неволей наталкиваешься на мысль об избирательности мирового политического сообщества в обращении к строгому соблюдению международных стандартов. Подобные решения, хоть и с запозданием, – тем не менее, потенциально демонстрируют факт того, что мировое политическое сообщество все еще верно принципам международного права.

Ибо значение международного права и его принципов весьма велико с точки зрения стабильности в мировой политике. С учетом этого вполне ожидаемо и влияние последних заявлений на позиции армянской стороны в неразрешенном армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, так как международная стабильность всегда безоговорочно базировалась на том, что именно приверженность принципу нерушимости международных границ обеспечивает возможность позитивного диалога между сторонами.

Read more...Collapse )


Elnur Aslanov. How to deal with UN Security Council?
Elnur Aslanov 3
elnuraslanov
We will mark 21st anniversary of the first of four resolutions adopted by the UN Security Council on Armenia-Azerbaijan conflict very soon, in April 2014. Resolutions No. 822, 853, 874 and 884 were adopted more than 20 years ago, back in 1993.

President of Azerbaijan Ilham Aliyev has repeatedly pointed to double standards in international politics, in particular, to the fact that some of the UN Security Council resolutions are implemented immediately, sometimes even within a few hours after they are adopted, but four resolutions adopted on the Nagorno-Karabakh conflict more than two decades ago still remain on the paper.

International political observers often use the word "relic" in relation to the UN Security Council, attaching two main ideas to the use of this term.

The first implies a lack of activity while the second one implies reverence, despite that the organization is more like a relic of the past.

The archaism of this highest international structure seems to be hard to broken down. All governments would like to reorganize it, but the Council remains unapproachable.

Read more...Collapse )

Эльнур Асланов. Как быть с СБ ООН?
Elnur Aslanov 3
elnuraslanov

Совсем скоро, в апреле 2014 года, мы будем отмечать 21-ю годовщину принятия первой из четырех резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН по армяно-азербайджанскому конфликту. Свыше двух десятков лет назад, в течение 1993 года, были приняты резолюции под номерами 822, 853, 874, 884.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев многократно указывал на двойные стандарты в международной политике, в частности на факт того, что некоторые резолюции Совета Безопасности ООН выполняются немедленно, иногда даже в течение нескольких часов после принятия, а четыре резолюции, принятые по нагорно-карабахскому конфликту более двух десятков лет назад, все еще остаются на бумаге

Международные политические обозреватели часто используют слово «реликвия» в отношении СБ ООН, закладывая в применение этого термина две основные идеи.

Первая подразумевает отсутствие активности, вторая – почитание, несмотря на то, что организация все больше напоминает собой пережиток прошлого. Архаичность данной высочайшей международной структуры упряма – все правительства хотели бы его реорганизовать, но Совет остается неприступным.

Read more...Collapse )

Bakı -Tbilisi -Ankara geosiyasi üçlüyü dünya miqyasında ciddi beynəlxalq oyunçudur
Elnur Aslanov 3
elnuraslanov

Bakı- Tbilisi -Ankara geosiyasi üçlüyü artıq bu gün dünya birliyi tərəfindən ciddi beynəlxalq oyunçu kimi qəbul edilir. Prezident Administrasiyasının (PA) Siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov belə bəyan edib.

“Bu gün dünya birliyi Bakı-Tbilisi -Ankara üçlüyünü yeni geosiyasi oyunçu hesab edir. Son 10 ildə Azərbaycan-Gürcüstan və Türkiyənin geostrateji layihələr reallaşdırması nəticəsində dövlətlərimiz dünya birliyinin diqqətini öz üzərinə çəkib”,- deyə E.Aslanov bildirib.

Prezident Administrasiyasının nümayəndəsi bu dövlətlərinin iqtisadiyyatlarının uğurlu inkişaf etdiyinin və onların qlobal enerji və nəqliyyat layihələrini həyata keçirdiyini qeyd edib.

Read more...Collapse )


"Bizim ən böyük güzəştimiz danışıqlar prosesində iştirakdır” - ÖZƏL
Elnur Aslanov 3
elnuraslanov

Prezident Administrasiyasının (PA) Siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov Çiçəklənən Ermənistan Partiyasının deputatı Naira Zoqrabyanın Azərbaycan Prezidentini ermənilərə qarşı millətçi çıxışlar etməkdə, Ramil Səfərovun azadlığa buraxılması və Azərbaycanda rahat yaşamasına görə “günahlandırması”nı şərh edib.

PA-nın şöbə müdiri E.Aslanov Publika.Az-a açıqlamasında deyib: “Ermənistan parlamentinin deputatı Naira Zoqrabyan əgər AŞPA tribunasından Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın beynəlxalq ədalət mühakiməsinə verilməsini tələb etsə idi, biz onu başa düşərdik. Çünki Serj Sarkisyan bəşəri cinayət olan Xocalı soyqırımında iştirakını dəfələrlə təsdiq edib, Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryan isə elə AŞPA tribunasında bununla “fəxr edib”.

Read more...Collapse )


«Азербайджанские ученые должны быть известны не только в своей стране, но и за ее пределами»
Elnur Aslanov 3
elnuraslanov
Научная деятельность -  это самопожертвование, считает заведующий отделом политического анализа и информационного обеспечения Администрации Президента Азербайджана Эльнур Асланов.

«Прежде всего, хочу поздравить вас с тем, что у вас имеется сила воли, так необходимая для принесения этой жертвы на алтарь науки», - сказал он, выступая на учредительной конференции Совета молодых ученых и специалистов НАНА.

«Сегодня Азербайджан - экономический, политический  центр региона. Наша страна достигла такого уровня развития, что мы просто обязаны стать и региональным научным центром. Для этого имеется большой потенциал», - подчеркнул он.

«Сегодня на арену выходит новое интернет-поколение, его также называют поколением SI (от англ. Social Innovation – социальная инновация – ред). К 2020 году 40 процентов населения земного шара составят люди именно этого поколения. Это  - молодые профессионалы, хорошо осведомленные о современных трендах развития, инициативные, патриотичные, обладающие высокими личностными качествами. Именно они станут локомотивом нового времени.

Read more...Collapse )


Azerbaijani official says bilateral ties with Turkey unshakable
Elnur Aslanov 3
elnuraslanov

“No other power would be able to damage relations between Azerbaijan and Turkey. We are one nation -- though two states -- with values of a common history, culture, language and religion. This creates huge potential and opportunity for the future of both nations,” Elnur Aslanov, chief of the Presidential Administration's Political Analysis and Information Support Department, said at a book launch in İstanbul late Tuesday.

Addressing the attendees of the book launch for “Ilham: Portrait of A President" by Graeme H. Wilson, which took place in İstanbul's Çırağan Palace, Aslanov said that the success of Turkey also means the success of Azerbaijan.

“A developing Turkey means the rise of Azerbaijan and, vice versa, a stronger Azerbaijan means a powerful Turkey,” Aslanov said. He added that the two states are strong together and that joint efforts of both states should be related to the settlement of the Nagorno-Karabakh conflict, which has been deadlocked for 20 years.

Read more...Collapse )

Шахматная стратегия Ильхама Алиева
Elnur Aslanov 3
elnuraslanov
2013 год — год новых побед и важных достижений, пока еще незавершенных инициатив и глобальных проектов почти позади.

Через несколько дней мы все отметим начало Нового 2014 года. Для кого-то это событие из ряда вон выходящее, для большинства же лидеров и государственных мужей это всего лишь еще один день в календаре. Так чем же запомнился нам прошедший год и какие уроки мы можем извлечь из года уходящего?

Исторический опыт доказывает, что независимость государства определяется его реальным суверенитетом, дающим возможность проводить внутреннюю и внешнюю политику. Как это часто происходит в мире, в случае отсутствия оного приходится довольствоваться ограниченным суверенитетом. И тогда утрачивается способность вести самостоятельную политику, влиять на формирование порядка внутри страны и вокруг нее, и, как результат, экономические границы государства, как и политические, теряют соответствие с географическими со знаком «минус».

Мы нередко становимся свидетелями того, как  попытки  навязать  другим   странам якобы более прогрессивную модель развития на деле оборачиваются регрессом, хаосом, потерянными человеческими жизнями. Так  было и есть в целом ряде стран Ближнего  Востока и Северной Африки.

Read more...Collapse )

Эльнур Асланов: «Сегодня против Азербайджана ведется настоящая сетевая война»
Elnur Aslanov 3
elnuraslanov
Сегодня особое значение приобретает защита позиций нашей страны в виртуальном пространстве, информирование об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, и своевременная реакция на все происходящие в этом контексте события.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заведующий отделом политического анализа и информационного обеспечения Администрации Президента Азербайджана  Эльнур Асланов, выступая на I Съезде молодежных организаций добровольцев ASAN.

Необходимо признать, что в социальных сетях ощущается недостаток интеллектуальных дискуссий. Ответы и реакция азербайджанской молодежи на безосновательные обвинения против Азербайджана недостаточно эффективны. В действительности же лица, стремящиеся проводить грязную кампанию против нас, должны испытывать страх, опасаясь реакции нашей молодежи», - сказал он.

По его словам, необходимо любыми способами сузить "провокационный круг" деятельности армянского лобби, разоблачать его при каждой необходимости.

Read more...Collapse )